GO

Školení CitectSCADA

Základní školení CitectSCADA
Kurz je určen začátečníkům a nejsou předpokládány žádné předchozí zkušenosti se CitectSCADA.

Pokročilé školení CitectSCADA
Kurz je určen osobám, které již disponují základními znalostmi CitectSCADA, ideálně na úrovni Základního školení CitectSCADA.

Školení upgrade CitectSCADA
Školení je vhodné pro všechny, kteří plánují přechod z nižší verze CitectSCADA na vyšší. Jsou předpokládány základní vstupní znalosti.

Základní školení CitectSCADA

Základní kurz – 4 dny
Náplň školení:

 • Úvod
  Základní prvky software CitectScada, CITECT Explorer, Project Editor, Graphics Builder
 • Správa projektu
  Vytvoření projektu, zálohování projektu, odstranění projektu
 • Specifikace aplikace
  Seznámení s aplikací
 • Nastavení komunikace s PLC
  Nastavení komunikace s v/v zařízeními, komunikace s virtuálními v/v zařízeními, tvorba databáze proměnných
 • Grafika
  Tvorba grafické stránky, grafické prvky v aplikaci, knihovny grafických symbolů
 • Ovládání aplikace
  Příkazy generované tlačítky myši, klávesové příkazy, potenciometr
 • Genie a Supergenie
  Tvorba a používání parametrických objektů v aplikaci
 • Zařízení
  Konfigurace zařízení, historické soubory
 • Alarmy
  Konfigurované alarmy a hardwarové alarmy, alarmní kategorie, konfigurace alarmů, zobrazování alarmů
 • Trendy
  Konfigurace trendů, zobrazení trendů v aplikaci, zálohování trendů
 • Události (Eventy)
  Použití událostí v aplikaci
 • Akumulátory
  Konfigurace akumulátorů
 • Protokoly (Reporty)
  Konfigurace protokolů
 • Zabezpečení aplikace
  Přístupová práva a oblasti přístupu
 • Úvod do síťové architektury
  Citect a síťová aplikace – základní informace
 • Vícejazyčný projekt
  Tvorba vícejazyčného projektu
 • CICODE
  Programování a ladění uživatelských funkcí CitectSCADA

Pokročilé školení CitectSCADA

CitectSCADA síťová komunikace a architektura – 2dny
Náplň školení:

 • Úvod do komunikačních sítí
 • CitectSCADA a síťová komunikace
 • Clustering
 • Online změny
 • Distribuované zpracování dat
 • Runtime systém management
 • Redundance
 • Distribuované servery
 • Konfigurace globálního klienta
 • Citect Kernel a jeho využití
 • CitectSCADA web client
 • OPC
 • Windows Integrated Security 

CitectSCADA konfigurace a design – 3dny
Náplň školení:

 • Uživatelské šablony
 • Komplexní Genie
 • Genie Forms
 • Smart Popup  
 • Formuláře (Cicode)
 • Navigace
 • Menu
 • True Color
 • Graphics Builder Automation Interface 
 • CitectSCADA a ODBC
 • Database Exchange ActiveX Control
 • Process Analyst
 • Citect Kernel a ladění kódu
 • Uživatelské alarmní filtry
 • Tabulkové funkce

Školení upgrade CitectSCADA

CitectSCADA upgrade course – 2dny
Náplň školení:

 • Příprava upgrade
 • Systémové požadavky
 • Jak upgradovat projekt
 • Instalace více verzí CitectSCADA
 • Clustering
 • Online změny
 • Distribuované zpracování
 • Runtime System Management
 • Redundance CitectSCADA
 • Distribuované servery
 • Konfigurace globálního klienta
 • Windows Integrated Security
Zaujala Vás naše nabídka? Rozšiřte řady našich zákazníků a absolvujte školení CitectSCADA.