GO

Technické informace

Technické informace k dispozici na specializovaném webu:

Více informací ke stažení

SCADA Expert ClearSCADA

Telemetrický monitorovací a řídicí software

SCADA Expert ClearSCADA je integrovaný telemetrický software nové generace. S jeho pomocí lze monitorovat a řídit geograficky rozsáhlé systémy v reálném čase.

Architektura SCADA Expert ClearSCADA

Telemetrický software SCADA Expert ClearSCADA se skládá ze tří komponent: server, windows klient nazývaný „ViewX“ a webový klient nazývaný „WebX“. Server provádí veškeré funkce SCADA systému, jako je dotazování, real-time databáze, zpracování alarmů, historian, reportování a provoz webového serveru. Klientské aplikace fungují jako HMI a jsou připojeny k serveru architekturou klient-server pomocí TCP/IP sítě.

Pro zajištění vysoké spolehlivost systému, umožňuje telemetrický software SCADA Expert ClearSCADA konfiguraci několika možností redundance: dvojnásobná, trojnásobná, disaster recover (DR) a vzdálené performance servery pro místní přístup.

Real-time databáze běží v paměti serveru a obsahuje celou řadu metadat, jako jsou časové značky, příznaky kvality, alarmní stavy apod. V případě výpadku komunikace s PLC/RTU se příznak kvality pro všechna příslušná data změní na "Poslední známá hodnota" a hodnota proměnné zůstane zobrazena (jinou barvou písma), proto má operátor stále představu o tom, co se v procesu děje.

Integrovaná platforma

ClearSCADA server má integrovány všechny hlavní softwarové komponenty potřebné pro typický SCADA systém. Tím jsou ušetřeny náklady za přídavné licence, ale také je zjednodušena konfigurační práce a zkracuje se čas vývoje systému před jeho nasazením. Níže uvedené schéma ukazuje vnitřní strukturu ClearSCADA serveru (vyznačen černým rámečkem).

Integrovaná platforma ClearSCADA

Středem je real-time databáze, kterou aktualizují data koncentrátory nebo ovladače protokolů. Z obrázku je patrné, že existuje široká nabídka I/O serverů od Kepware pro PLC zařízení až po AES pro měřiče průtoku ropy a plynu, RTU stanice a nativní ovladače pro protokoly dle průmyslových standardů jako jsou MODBUS, DNP3, IEC870, OPC atd. Pro správu výkonu sítě a serveru jsou k dispozici SNMP a ICMP ovladače ideální pro monitorování síťových zařízení, jako jsou datová rádia, síťové switche/routery, UPS atd. a ovladač pro monitorování výkonu podobný Správci úloh v systému Windows, které umožňuje sledovat real-time trendy a alarm všech proměnných v operačním systému na serverovém PC.

Alarm Management

SCADA Expert ClearSCADA je navržena jako SCADA Master stanice, která je použitelná pro velké systémy monitorování a řízení, tzn. mnoho serverů a pracovních stanic s tisíci kontrolery. V takových systémech může být značný počet aktivních alarmů, proto je důležité oddělit je podle oblastí (hierarchie databáze) a filtrovat podle alarmních kategorií.

Alarmování je atributem objektu bod, takže při konfiguraci bodu jsou zadány meze alarmu, úroveň závažnosti, přidružená stránka nápovědy, meze rychlosti změny, atd. V okamžiku uložení konfigurace bodu, server okamžitě vyhodnocuje alarmní podmínky a zobrazuje stav. Když nastane alarm, může být sledován různými způsoby:

  • alarmní stránka
  • alarmní banner (v horní nebo spodní části okna)
  • grafická stránka - hodnota bodu je zvýrazněna
  • vložený seznam
  • přesměrování na SMS zprávu na mobilní telefon
  • přesměrování na email

Možnost přesměrování alarmů je pokročilá funkce a je integrovaná na serveru bez příplatků. Je ideální pro bezpilotní monitorovací a řídicí SCADA systémy, jelikož v případě kdy nastane kritická událost, upozorní příslušnou osobu. V případě že je SCADA systém sledován 24 hodin denně 7 dní v týdnu, může být systém pojištěn přesměrováním, které zajistí oznámení události. Další možností přesměrování je pravidlo, které umožní rozhodnout, kdo dostane oznámení o alarmu, a zda se má přesměrování provést ihned nebo až po určité době, kdy je alarm aktivní. Může být nakonfigurováno více přesměrování, čímž se zajistí eskalace procesu. Níže uvedený diagram ukazuje, jak to může fungovat.

Příklad přesměrování alarmů

Příklad přesměrování alarmů