GO

PROFIBUS Tester 4 - rizika pod kontrolou

Co se může stát?

Na síti PROFIBUS může docházet k poruchám komunikace mezi jednotlivými PLC. Následkem bývá poškození výrobní technologie, nečekané prostoje a s tím spojené velké finanční ztráty. Spoléhat se jen na zelenou "Bus OK" LED na PLC je zcela nedostatečné. PROFIBUS tester 4 je jednoduchý a efektivní nástroj pro rychlé a rozsáhlé testování PROFIBUS segmentů i během provozu.

Témata

Profibus Tester 4

Nemít tester = nevědět o možném riziku a nemít tušení, co se v PROFIBUS sítích děje.

PROFIBUS Tester 4 kombinuje tester sítě, oscilogram signálu, master simulátor, analyzátor paketů a protokolu, záznam poruch a výjimečných stavů nebo validátor sítě. Zařízení je určeno pro širokou škálu použití - od nastavení sítě, testování sítě, dokmuentaci sítě (commission report), pro testování a zlepšování kvality fyzického přenosu profibusové instalace a zároveň Protocol Analyzer vhodný pro kontinuální monitorování sítě, včasnou detekci chyb, optimalizování datové prostupnosti a analýzu konfiguračních chyb.


Nejste síťoví experti? Nevadí!

Jedním stisknutím tlačítka nebo jedním kliknutím myši lze spustit kompletní testování sítě včetně analýzy kvality signálu a stavu protokolu. Souhrn všech výsledků se zobrazí uživateli velmi intuitivním způsobem.

Školení Certified PROFIBUS

Ve dnech 12.-16. listopadu proběhne v Praze na ČVUT školení 'Certified PROFIBUS Installer' a 'Certified PROFIBUS Engineer' pod vedením pana Ing. Pavla Burgeta, Ph.D. (sdružení Profibus.cz). Seminář je pro všechny z Vás, kteří ve své práci přicházíte byť okrajově do kontaktu s Profibusem (Profibus Installer), dále je pak určeno i pro ty, kteří se chtějí o Profibusových sítích dozvědět detailní informace (Profibus Engineer). Více informací a přilháška na webu: http://centrum.profibus.cz. Součástí školení je také praktická ukázka použití PROFIBUS Testeru 4.

Výhody Testeru

  • .. rychlé a snadné připojení ke sběrnici, naměření hodnot, přečtení výsledku.
  • .. během připojení neruší probíhající signály, žádná interference.
  • .. má vlastní display pro zobrazení výsledků, po připojení k PC/notebooku navíc graficky zobrazí podrobnější detaily.
  • .. nástroj na rychlé rozpoznání a lokalizování rušení, oslabení signálu, komunikačních chyb a výjimek.
  • .. první nástroj, který umí odlišit fyzickou poruchu od chyby v komunikaci mezi PLC.
  • .. výrazně šetří čas pro validaci a zprovoznění sítě, umí vytvořit commissioning report.
  • .. při dlouhodobém připojení provádí pravidelné bezpečnostní testy připojených stanic, výsledky archivuje.
  • .. pomáhá snižovat počet neplánovaných odstávek nebo jim úplně předejít.
  • .. vhodný nejen pro síťové experty, ale také pro běžné uživatele.
Zaujala Vás naše nabídka? Rozšiřte řady našich zákazníků. Nechte si od nás zpracovat cenovou nabídku.