GO

RTU stanice

RTU stanice (Remote Terminal Unit) je programovatelný logický automat (PLC) pro SCADA a telemetrické aplikace.

RTU32

Brodersen RTU32 a PowerRTU nabízí funkcionalitu a výkon tradičního RTU, PLC, IPC a data koncentrátoru v jednom. Podporuje programování podle normy IEC61131-3 na platformě WinCE 5.0 a umožňuje procesní komunikaci v reálním čase s telemetrickými funkcemi. více o RTU32

SCADAPack 300E Series

Kombinací hardwarové platformy SCADAPack 300 a E firmware vzniká RTU s nativními protokoly DNP3 a IEC 60870-5. Tyto událostní časově značkované protokoly zachytí data v definovaném rozlišení a uloží do bufferu RTU dokud nevznikne požadavek na jejich odeslání. DNP3 protokol umožňuje zabezpečit komunikaci kryptováním AGA 12-2. Základní jednotka SCADAPack 350E je vybavena 6 analogovými vstupy, 8 digitálními vstupy/výstupy, 3 čítačovými vstupy a volitelně i 2 analogovými výstupy. Kapacita vstupů/výstupů všech jednotek lze zvýšit připojením rozšiřujících modulů. více o SCADAPack E Series

SCADAPack 500E Series

rPAC (=Remote Programable Automation Controller) pro telemetrii.
První rPAC jednotka kombinující vysoký výkon PAC s univerzálností RTU. Odpovídá příslušným normám a může být provozována na vzdálených  místech v nepříznivém prostředí. více o SCADAPack 500E

SCADAPack

SCADAPack je RTU logický automat programovatelný v Relay Ladder Logic, IEC 61131-3 a multitaskových jazycích C/C. Produkty poskytují neomezený počet PID regulátorů. Počet vstupů/výstupů lze snadno rozšířit. Real-time komunikace je realizována na platformě protokolu Modbus® (průmyslový standard) a usnadňuje integraci se SCADA software, HMI, DCS systémy a inteligentní instrumentací.  více o SCADAPack