GO

CitectHistorian

CitectSCADA Historian pomáhá vašim podnikům a IT pracovníkům optimalizovat využití dat poskytováním výkonného, celopodnikového reportovacího nástroje, který shromažďuje, archivuje a přináší významné reportní údaje z více různých systémů. Na základě informací poskytnutých CitectSCADA Historian jste schopni efektivněji rozhodovat a optimalizovat provozní výkon.

CitectSCADA Historian umožňuje přesné ukládání dat pro dlouhodobé podávání zpráv a zároveň vám dává možnost vizualizace a přístup k informacím prostřednictvím CitectSCADA Historian portálu, MS Excel nebo Reportních služeb.

Rychlá návratnost investic

CitectSCADA Historian se snadno konfiguruje a udržuje. Jeho pořízení je s nízkým rizikem, nízkou kapitálovou investicí a otevřeným systémem řešení. Využívá známé, podporované technologie společnosti Microsoft. Za klíčový nástroj pro optimalizaci provozu se považuje možnost návratnosti investice během několika dní.

Optimalizace provozní výkonnosti

CitectSCADA Historian nabízí vysoký výkon s vysokou datovou integritou, rychlé aktivní přenosové rychlosti a bezkonkurenční funkčnost. CitectHistorian vám zajistí, že máte požadovaná data k dispozici kdykoli a v požadovaném formátu. Pokud je používán efektivně, stává se klíčovým nástrojem, který vám pomůže optimalizovat provozní výkonnost. Vizualizací a stanovením priorit zlepšování procesů (např. výrobních časů), dochází ke snížení počtu chyb, snížení odpadů a zvyšování kvality. Můžete tak zlepšit návratnost aktiv a ziskové marže.

Obchodní integrace systémů

Obousměrné transfery s obchodní databází umožňují integraci firemních databází s filozofií ovládání systému, zatímco XML webové služby, umožňují propojení s moderními obchodními systémy.