GO

Další informace

Další informace informace o produktu CitectSCADA a CitectHistorian k dispozici na specializovaném webu:

CitectSCADA

Monitorovací / operátorský systém / SCADA HMI software

CitectSCADA je plně integrovaný, vysoce spolehlivý a snadno rozšiřitelný řídicí a monitorovací software HMI / SCADA, který zajišťuje uživatelům zvýšení návratnosti investice do výrobního zařízení. Snadno použitelné konfigurační nástroje a výkonné vlastnosti umožňují rychlé nasazení na aplikaci libovolné velikosti. Celosvětově je nasazeno více než 50 000 licencí tohoto software. Jde o vysoce spolehlivý produkt, určený pro nepřetržité provozy. Díky pružné architektuře software Citect je možné snadné rozšiřování systému dle rostoucích požadavků výroby, a tím chránit investici do SCADA systému.

V oblasti ČR a SR je monitorovací a řídicí systém CitectSCADA nasazen v celé řadě průmyslových podniků klíčovým prvkem, umožňující nepřetržitý přehled o výrobních zařízeních v rámci jednotlivých výrobních jednotek a napříč celým podnikem. Pro více informací o CitectSCADA klikněte zde.

Reportní systém a Historian

Pro propojení výrobních a obchodních složek v rámci podniku, vytváření reportů a jako datový sklad slouží software Citect Historian.